• Zegarki marki Junghans
 • Zegarki marki Omega
 • Zegarki marki Citizen
 • Zegarki marki Orient
 • Zegarki marki Orient Star
 • Zegarki marki Oris
 • Zegarki marki Frederique Constant
 • Zegarki marki Ball
 • Zegarki marki Perrelet
 • Zegarki marki Bulova
 • Zegarki marki Michel Herbelin
 • Zegarki marki Montblanc
 • Zegarki marki Prim
 • Zegarki marki Atlantic
 • Zegarki marki Rado
 • Zegarki marki Epos
 • Zegarki marki Vostok Europe
 • Zegarki marki Alpina
 • Zegarki marki Seiko
 • Zegarki marki Błonie
 • Zegarki marki Aviator Swiss Made
 • Zegarki marki Roamer
 • Zegarki marki Grand Seiko
 • Zegarki marki Aerowatch
 • Zegarki marki Tissot
 • Zegarki marki Certina
 • Zegarki marki Luminox
 • Zegarki marki Davosa
 • Zegarki marki G-SHOCK

Historia marki LONGINES - Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A.


W ramach dotychczas dostępnych publikacji prezentujących historie marek zegarkowych przedstawiliśmy już informacje dotyczące wielu manufaktur, odkryć i postaci związanych z rozwojem oraz historią zegarmistrzostwa. W tym swoistym panteonie nie mogło zabraknąć miejsca dla jednej z najtrwalej zapisanych w świecie czasomierzy marki, tj. Longines.

Sięgająca I poł. XIX wieku historia marki Longines, uplasowała ją wśród grona najstarszych firm związanych z przemysłem mechaniki precyzyjnej. Historia ta wiąże się nierozerwalnie z kolebką szwajcarskiego zegarmistrzostwa, tj. doliną St. Imier w Szwajcarii.

Historia marki LONGINES - Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A.

Historia marki LONGINES - Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A.

Założycielem Longines, wł. Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A., był żyjący w latach 1809 – 1877 syn szwajcarskiego pastora, Auguste Agassiz. Młody przedsiębiorca żył w przypadających na XIX wiek latach wzmożonego rozwoju gospodarczego. Zmiany zachodzące w ówczesnych społeczeństwach były przede wszystkim stymulowane rewolucją industrialną.

Zjawisko to w znakomity sposób wpłynęło na rozwój europejskich gospodarek, co pozwalało na wprowadzanie coraz to nowych wynalazków i udogodnień tworząc podwaliny nowoczesnych państw.

Historia marki LONGINES - Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A.

W realiach tych powstawały nowe manufaktury, fabryki oraz marki.

Jedną z nich była zainicjowana na początku lat 30. XIX wieku manufaktura zajmująca się produkcją czasomierzy Comptoir Raiguel Jeune & Cie. W skład spółki, prócz Henrego Raiguela oraz Floriana Morela, wszedł wówczas 23 letni, poszukujący zatrudnienia Auguste Agassiz.

Historia marki LONGINES - Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A.
Manufaktura ta wpisywała się w ówcześnie dominujący w drobnym przemyśle nurt gospodarczy, tzw. system nakładczy. Główną cechą tego systemu, było zainicjowanie sieci drobnych dostawców (rzemieślników), produkujących w prywatnych domach lub przydomowych warsztatach niezbędne dla głównego odbiorcy (właściciela manufaktury) komponenty. System ten, z fr. zwany ebauches, oferował znaczne zmniejszenie kosztów produkcji oraz początki tzw. specjalizacji.

System ten zdobył popularność zarówno w Europie jak i zamorskich koloniach. Nie można go jednak rozpatrywać w sposób ujednolicony. Podczas, gdy w biedniejszych częściach niezindustrializowanej Europy zdobywał on coraz szersze uznanie, o tyle w Anglii - pozostającej u podstaw klasycznego zegarmistrzostwa związanego z cechami - produkcja nakładcza była postrzegana z reguły jako niechciany ewenement.

Jednym z biedniejszych regionów na ówczesnej mapie świata była Szwajcaria.

Historia marki LONGINES - Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A.

W kraju, opierającym się niemal do końca XIX wieku na hodowli i rolnictwie, system ten dawał możliwość dodatkowego zarobku – tak pożądanego w okresie jesienno-zimowym, gdy dochody związane z rolnictwem niemal całkowicie zanikały. Podzespoły wykonane przez lokalnych wytwórców były skupowane i montowane w wyspecjalizowanych, niewielkich zakładach – tworzących zalążki taniego, dostępnego dla szerszego grona odbiorców zegarmistrzostwa.  

Na przestrzeni kilkudziesięciu lat – po odejściu na emeryturę dwóch współwłaścicieli, Agassiz został głównym administratorem spółki. Zmiany personalne wiązały się także z przekształceniem nazwy firmy, od teraz funkcjonującej jako Agassiz & Companie. Pod tym szyldem, manufaktura zdobywała coraz większe uznanie – zarówno na lokalnym, szwajcarskim rynku, jak i wśród konsumentów zagranicznych – m.in. w Ameryce.

Agassiz odszedł z funkcji administratora jeszcze w I poł. lat 50. XIX wieku. Przekazał on zarząd nad manufakturą swemu bratankowi – Ernestowi Francillon. Jest rzeczą słuszną, iż z postacią Francillona zwykło się utożsamiać przede wszystkim wzmożony rozwój techniczny firmy.

Jako dyplomowany ekonom, zdawał sobie sprawę z zagrożenia płynącego z zastoju i braku innowacji, i przejawiał chęci poszukiwania nowych rynków zbytu.

Historia marki LONGINES - Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A.

W pierwszych latach administrowania przejętym konsorcjum, zdołał on zwiększyć ilość produkowanych urządzeń do odmierzania czasu do blisko 20 000 rocznie. Ponadto, wyszedł on z inicjatywą budowy nowej, nowoczesnej siedziby marki mieszczącej w sobie zarówno warsztaty, biura jak i magazyny.

Wszystkie te zabiegi – czynione pod okiem doglądającego swojej spuścizny wuja, przyczyniły się do wzrostu uznania w oczach potencjalnych akcjonariuszy i przyszłych inwestorów. Szacuje się, iż połowie lat 60` XIX wieku, akcje marki oscylowały wokół setek tysięcy franków szwajcarskich.

Nowa siedziba Longines została zlokalizowana w jednej z dzielnic St. Imier, tj. Es Longines (długie łąki). W celu zmniejszenia kosztów produkcji związanych m.in. z wykorzystaniem energii elektrycznej, budynki fabryczne wzniesiono w pobliżu rzeki Suze. Pozwoliło to skonstruować turbinę zaopatrującą pobliskie zabudowania w niezbędną dla wydajnej pracy energię. W tych latach (1867) powstał także jeden z pierwszych mechanizmów sygnowanych E. Francillon Longines, tj. cal. 20A.

Historia marki LONGINES - Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A.
Druga połowa XIX wieku wiążę się także z pierwszymi próbami wprowadzenia automatyzacji produkcji. Pierwsze próby w tej materii były związane przede wszystkim z zegarami wiszącymi. Ich masywniejsze, nierzadko drewniane mechanizmy pozwalały w znacznie łatwiejszy sposób zaadaptować istniejące już maszyny i zaakceptować większy, potencjalny margines błędu. Pionierem w dziedzinie mechanizacji i umasowienia produkcji były przede wszystkim Stany Zjednoczone. Już w XIX wieku, zauważalny był tam nurt dążący do unifikacji zarówno poszczególnych komponentów, jak i całych przedmiotów. Pozwalało to przede wszystkim na produkcję części zamiennych jak i rozpocząć kooperacje pomiędzy poszczególnymi fabrykami.

Powstałe w roku opatentowania pierwszego czasomierza z niezależnym sekundnikiem (1776) młode państwo, jakim było USA, miało ponadto stosunkowo duże ambicje. Znajdowało się daleko od Europy, na kontynencie w większości jeszcze niezbadanym i nieskolonizowanym, dającym jednak spore możliwości gospodarcze.

Udział Stanów Zjednoczonych w produkcji światowej wzrósł z poziomu 7% w 1840 do 23,3% w roku 1870. Coraz powszechniejsza stała się mechanizacja, w szczególności na zindustrializowanej północy.

W roku 1876, w będącej kolebką amerykańskiej państwowości Filadelfii, zorganizowano jedną z największych ówcześnie międzynarodowych wystaw mającą uświetnić obchody 100 rocznicy opublikowania Deklaracji Niepodległości. Wystawa to przyciągnęła wystawców z całego kontynentu, m.in. producentów czasomierzy. Jako przedstawiciel szwajcarskiego przemysłu zegarmistrzowskiego, będąc zarazem dyrektorem technicznym zakładów Longines, do stanów został oddelegowany Jacques Davis.

Będąc pod wrażeniem amerykańskiego systemu produkcji, Davis sporządził szczegółowy raport opisujący amerykański, zindustrializowany przemysł zegarmistrzowski.

Wielu znawców tematyki zwykło więc utożsamiać i stawiać przedsiębiorstwo Francillona tuż obok takich postaci, jak Japy z początkami europejskiej industrializacji zegarmistrzostwa. Warto również zwrócić uwagę na pierwsze, wysokiej klasy mechanizmy powstające w zakładach Longines. W latach 70. XIX wieku powstał charakteryzujący się nieskomplikowaną konstrukcją kaliber 20H. Jako mechanizm z funkcją stopera (chronograf), był swoistą zapowiedzią drogi, którą miał obrać zarówno Francillon, jak i jego następcy.

Historia marki LONGINES - Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A.

Kolejnym przykładem istotnego z punktu widzenia rozwoju manufaktury kamieniem milowym, był stworzony pod koniec lat 80. mechanizm Longines kaliber 21.59.

Historia marki LONGINES - Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A.

Nie wydaje się nadużyciem stwierdzenie, iż już pod koniec XIX wieku ambitny, „wyczynowy” charakter oraz chęć tworzenia najwyższej klasy urządzeń do mierzenia czasu na stałe zagościły w murach fabryk Es Longines. Należy mieć przy tym na uwadze, iż był to okres wzmożonych wypraw geograficznych. Jednym z najbardziej zasłużonych w tej materii jest postać księcia Ludwika Amadeusza Sabaudzkiego.

W latach 1899 – 1900 dowodził on blisko 20 osobową ekspedycją polarną, której jak na ówczesne dokonania udało się rekordowo zbliżyć do bieguna północnego. Mimo powikłań związanych z odmrożeniami samego Ludwika Amadeusza, części wyprawy udało się dotrzeć dalej niż mającej miejsce kilka lat wcześniej ekspedycji Nansena.

Warto przy tym zaznaczyć, iż członków ekspedycji wyposażył w urządzenia pomiarowe Longines. Istnieją także poszlaki, sugerujące, iż również późniejsze wyprawy, m.in. Locatellego, Amundsena czy Byrda posiadały na swym wyposażeniu urządzenia wyprodukowane w zakładach Longines.

Historia marki LONGINES - Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A.

Na przestrzeni lat, dokonania marki Longines w zakresie rozwoju zegarmistrzostwa doczekały się wielu wyróżnień i nagród. Jedną z najistotniejszych, marka zdobyła w 1900 roku w ramach międzynarodowych targów w Paryżu – za tzw. La Renommee. Francilon nie zdążył już jednak przyjąć wyróżnienia. Zmarł rankiem 3 kwietnia 1900 roku w wyniku powikłań związanych z ciężką grypą.

Pozostawił on po sobie dobrze prosperującą, rozpoznawalną w branży spuściznę, a także zakłady produkujące blisko 40 tysięcy czasomierzy rocznie. W tym samym okresie, w ofercie Longines pojawiają się także pierwsze czasomierze damskie.

Historia marki LONGINES - Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A.

Nie były to jednak jedyne wyróżnienia, które przypadły szwajcarskiemu potentatowi. Warto w tym momencie przytoczyć także nagrody zdobyte w kolejnych dekadach w Filadelfii i Paryżu.

Dalszy rozwój związany jest z postaciami Jacquesa Davida, Baptisty Savoya i Louisa Gagnebina. Na początku XX wieku firma zatrudniała już blisko 800 pracowników, wytwarzając przy tym blisko 100 000 urządzeń pomiarowych rocznie. Należy odnotować także ciągły wzrost popularności marki w Stanach Zjednoczonych, związany przede wszystkim z zamówieniami na sprzęt pomiarowy dla obserwatorium marynarki wojennej w Waszyngtonie.

Historię czasomierzy naręcznych, kiedy to z kieszonki fraka zegarki trafiły na nadgarstki, zwykło się utożsamiać z okresem I wojny światowej. Ma to swoje głębokie uzasadnienie w kulturze oraz specyfice konfliktu z lat 1914 – 1918. W XIX wieku czasomierze na rękę były nierzadko utożsamiane ze zniewieścieniem, a traktowane jako biżuteria, były dopuszczalne jedynie w modzie damskiej.

Historia marki LONGINES - Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A.

Dynamiczny i powszechny charakter I WŚ wymusił na użytkowniku oraz manufakturach zajmujących się produkcją czasomierzy dostosowanie ich do nowych, ciężkich warunków użytkowania, w których czasomierz kieszonkowy nie spełniał swojej roli.

Należy jednak pamiętać, iż pierwsze zegarki na rękę pojawiły się jeszcze przed 1914 rokiem. Jednym z prekursorów nowego trendu był właśnie Longines, wydając w 1913 roku serię zegarków wyposażoną w mechanizm kaliber 13.33Z, tj. jedno przyciskowy, niespełna 30 mm naręczny chronograf.

Historia marki LONGINES - Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A.

Trzeba jednak odnotować, iż przygoda Longines z zegarkami naręcznymi rozpoczęła się najprawdopodobniej dużo wcześniej. Już po 1914 roku – podążając nowo wytyczonym nurtem, fabrykę Longines opuściła niezliczona ilość czasomierzy działających w oparciu o niewielkich rozmiarów mechanizmy pozwalające na produkcję podręcznych zegarków na nadgarstek.

Sama marka zatrudniała już wówczas, tj. w latach 1914 – 1918, około 1200 pracowników, rozlokowanych w nowoczesnych warsztatach.

Historia marki LONGINES - Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A.

Przełom lat 20. i 30. XX wieku wiąże się przede wszystkim z rozpoczęciem długiego romansu Longines z lotnictwem. Prócz podpisania umowy z Międzynarodową Federacją Lotniczą, należy zaznaczyć duży wkład helweckiego potentata w rozwój urządzeń pomiarowych wykorzystywanych w awionice.

Jako ciekawostkę, warto wspomnieć, iż chronometr Longines znajdował się także na pokładzie słynnego sterowca Graff Zeppelin.

W 1931 roku, Longines nawiązał współpracę z wybitnym lotnikiem i podróżnikiem, Charlsem Lindbergiem. Na podstawie skonstruowanego nieco wcześniej urządzenia Weems`a, projektanci z St. Imier stworzyli model zegarka Lindbergh Hour Angle.

Czasomierz ten dawał użytkownikowi możliwość w precyzyjny sposób określić długość geograficzną, co wespół ze znaną szerokością pozwalało określić swoją pozycję geograficzną.

Historia marki LONGINES - Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A.

Historia marki LONGINES - Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A.

Już w 7 lat później, tj. w 1938 roku, inny znany lotnik - Howard R. Hughes w samolocie wyposażonym w urządzenia pomiarowe sygnowane logiem Longines zdołał dokonać lotu dookoła świata.

Lata 30` XX wieku nie charakteryzowały się jednak pozytywną dla przemysłu dóbr luksusowych koniunkturą. Wszechobecny kryzys gospodarczy dawał o sobie znać w każdej z możliwych sfer życia ówczesnych społeczeństw. Przemysł zegarmistrzowski sięgnęła więc gospodarcza stagnacja, mająca się jeszcze pogłębić w zbliżających się latach II WŚ.

Niemniej, lata te obfitują w kolejne nowinki techniczne. Jedną z nich, był 29,80 mm kaliber opatrzony znakiem Longines, tj. 13ZN. Pierwsza połowa XX wieku wiąże się także z kooperacją Longines w ramach spółki Longines-Wittnauer Watch Co. Inc.

Była to kooperacja w ramach której odbywał się wspólny import niekompletnych czasomierzy marek wchodzących w skład grupy do Stanów Zjednoczonych. Zabieg ten miał na celu zmniejszenie kosztów związanych z polityką celną prowadzoną przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Historia marki LONGINES - Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A.

Historia marki LONGINES - Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A.

Historia mechanizmów z automatycznym naciągiem sprężyny wiąże się przede wszystkim z postacią Johna Harwooda. Nie jest to rzecz jasna jedyny twórca idei mechanizmu z automatycznym naciągiem, bo te pojawiały się już na długo przed narodzinami brytyjskiego zegarmistrza. Po kryzysie związanym z wybuchem II wojny światowej - w połowie lat 40, swój pierwszy mechanizm z automatycznym naciągiem zaprezentowała także marka Longines. Był to mechanizm kaliber 22A.

Nie mniejszy sukces odnotował także mechanizm chronografu kaliber 30CH.

Okres ten jest również związany z coraz większym zwrotem marki w stronę sportów. Należy jednak pamiętać, iż początki wkładu Longines w rozwój sportu sięgają jeszcze XIX wieku. Czasomierze szwajcarskiego producenta były wykorzystywane bowiem zarówno podczas rozgrywanych w 1896 roku w Atenach pierwszych nowożytnych Igrzyskach Olimpijskich, jak i w późniejszych, już XX wiecznych wydarzeniach sportowych w trakcie których wykorzystywano takie konstrukcje chronografu, jak kaliber 19.73N czy 13.33Z.

De facto potwierdzeniem tej tezy jest fakt, iż już w latach 50. Longines wypuścił swój pierwszy „czasomierz kwarcowy”. W jednej z popularniejszych form, było to zintegrowane z aparatem urządzenie o stosunkowo sporych rozmiarach. Czasomierz stymulował aparat wykonujący co ułamek sekundy zdjęcie. Pozwoliło to zrewolucjonizować m.in. sposób oceniania zawodników sportowych – loża sędziowska miała od tego momentu możliwość analizy poszczególnych ujęć.

Niespełna 10 lat później, tj. w 1964 roku, Longines wykorzystując tę samą metodę był jednym z chronometrażystów podczas próby pobicia rekordu prędkości w samochodzie Bluebird II.

Historia marki LONGINES - Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A.

Lata 50. to także okres w którym pojawiają się pierwsze serie, zwane liniami czasomierzy. Jest to m.in. wydana w 1954 roku linia Conquest oraz wypuszczona w trzy lata później kolekcja Flagship. Warto tutaj także przytoczyć mniej znany epizod w dziejach marki Longines.

Od 1951 roku do kwietnia roku 1955, na amerykańskiej stacji CBS emitowano program telewizyjny Longines Chronoscope zachowany w konwencji talk show. Jako ciekawostkę można dodać, iż w archiwaliach programu zachował się jedyny wywiad telewizyjny z Tadeuszem Komorowskim ps. Bór, m.in. głównym komendantem Armii Krajowej.

Historia marki LONGINES - Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A.

Z całym tym zapleczem doświadczeń, Longines wszedł w tzw. golden sixties.

Był to okres coraz większej dostępności nieodzownych dzisiaj dóbr materialnych. Na zachodzie coraz częściej pojawiały się telewizory i pralki, a w powszechnym użyciu były już lodówki, miksery oraz kuchenki. Także po drugiej stronie żelaznej kurtyny nastąpiła odwilż, pozwalająca mieszkańcom republik radzieckich - a przede wszystkim krajów satelickich - na bardziej swobodne, przejawiające pierwsze symptomy konsumpcjonizmu życie.

Wszystkie te zmiany – wespół z zimnowojenną rywalizacją, stymulowały ciągły rozwój techniczny, technologiczny i wzrost popytu. Odpowiedzią Longines na zmieniające się realia był projekt którego efektem był elektromechaniczny mechanizm cal. L400 wyposażony w 1,35V baterię.

Historia marki LONGINES - Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A.

W tym samym okresie pracownicy Longines stworzyli mechanizm kwarcowy kaliber 800, przeznaczony do przystosowania do zastosowania w chronometrach pokładowych. Wszystkie te dokonania odbywały się jednak w cieniu wielkich zmian związanych z organizacją zarządu.

Po śmierci dotychczasowego dyrektora, tj. Maurice`a Savoyey`a, podjęto decyzję o włączeniu marki w grupę General Watch Company GWC, będącą jednocześnie powiązaną z holdingiem ASUAG. W ówczesnych latach było to dosyć popularne posunięcie, mające uchronić poszczególne firmy od zapaści finansowej związanej z pierwszymi symptomami przyszłego kryzysu w branży zegarmistrzowskiej.

W odpowiedzi na nową modę, na przełomie lat 60. i 70. XX wieku powstało więc wiele serii czasomierzy działających w oparciu o mechanikę kwarcową. Mowa m.in. o modelach Ultra Quartz, tj. cal. L6512, czy też Longines LCD.  O ile dzisiaj system LCD nie jest już uznawany za synonim nowoczesności, o tyle w połowie lat 70. dominującą w kontekście wykorzystania przy produkcji czasomierzy z wyświetlaczem było wykorzystywanie energiochłonnych diod. Zwykło się więc uważać, iż wprowadzenie wówczas technologii LCD było znaczącym przeskokiem technologicznym.

Historia marki LONGINES - Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A.

Już pod koniec lat 70. szwajcarski potentat powrócił do swych „mechanicznych korzeni”.

W roku 1977 światłu dziennemu został ukazany jeden z najcieńszych ówcześnie produkowanych mechanizmów z automatycznym naciągiem. Mechanizm kaliber L990, bo o nim mowa, mierzył niespełna 2,95 mm i wzmocnił pozycję marki Longines na runku zdominowanym przez producentów tańszych zegarków kwarcowych.  

Swoisty nurt w dążeniu do coraz większej minimalizacji czasomierzy znalazł ujście w roku 1979, wraz z wyemitowaniem serii Feuille d`Or – kwarcowych czasomierzy mierzących niespełna 1,90 mm.

W tym samym roku, Longines zdobył jedną z najistotniejszych nagród w świecie mechaniki precyzyjnej – tj. międzynarodowe diamentowe wyróżnienie.

Historia marki LONGINES - Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A.

W roku 1982, marka Longines została oficjalnym chronometrażystą zawodów F1. Marka nie poprzestała jednak na użyczeniu swojego logo zawodom motoryzacyjnym. Już w trzy lata później firma Longines została oficjalnym chronometrażystą zawodów organizowanych przez Międzynarodową Federację Gimnastyczną.

Marka podpisała tę umowę, działając już jednak w ramach nowego tworu.

Historia marki LONGINES - Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A.

W roku 1983 nastąpiło wchłonięcie marki przez holding SMH, tj. dzisiejszego Swatch Group.

Mimo przejęcia przez szwajcarską grupę, marka Longines nie utraciła na prestiżu.

W dalszym ciągu rozwijano dotychczasowe serie zegarków i wypuszczano na rynek nowe kolekcje. Jednym z ciekawszych czasomierzy był przedstawiciel serii Conquest, Conquest AHP – jeden z pierwszych czasomierzy kwarcowych funkcjonujących bez użycia baterii.

Lata 90. poświęcone były projektowaniu nowych serii zegarków. Warto tutaj wspomnieć o kolekcji La Grande Classique de Longines, czy też 1492 Christobal C. Okres ten był także związany z wieloma zmianami rynkowymi oraz gospodarczymi, co pozwoliło ugruntować pozycję szwajcarskiego producenta na światowym rynku.

Historia marki LONGINES - Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A.

Najnowsza historia marki Longines jest nie mniej imponująca aniżeli jej początki.

W 2007 roku wydano m.in. reedycję czasomierza Longines Weems - Longines Weems Second-Setting Watch. W roku 2019 marka Longines sprzedała także swój 50-milionowy zegarek. Firma uzyskała również 1,5 miliarda funtów przychodów z rocznej sprzedaży, co sprawia, że szwajcarski gigant zaraz obok marek Omega i Tissot, to jeden z najistotniejszych ogniw w Swatch Group.

Warto przy tym pamiętać, iż marka Longines jest najstarszą, zarejestrowaną firmą specjalizującą się w produkcji czasomierzy na świecie.

Wszystkie publikacje przedstawiające dzieje marek zegarkowych tu: Historia marek zegarkowych.

Wszelkie nowości, recenzje zegarków oraz informacje dotyczące marki LONGINES znajdują się zawsze na indywidualnej podstronie marki tu - LONGINES.


Certina - Premium

REKLAMA

Magazyn ZIP - Wszystkie wydania

MAGAZYN Zegarki i Pasja - Wszystkie wydania

ZEGARKI I PASJA NA YOUTUBE

Sector 420

REKLAMA

Atlantic 420

REKLAMA

Greenlogic 420

REKLAMA

Frederique Constant 420

REKLAMA

Janeba Oris 420

REKLAMA

Epos 420

REKLAMA

Montblanc 420

REKLAMA

TAG Heuer – powstanie i dzieje mark...
TAG Heuer – powstanie i dzieje mark...
29.01.2019
RADO – powstanie i dzieje marki, wr...
RADO – powstanie i dzieje marki, wr...
05.09.2019

Podstrony producentów

Zegarki marki Aerowatch
Zegarki marki Alpina
Zegarki marki Atlantic
Zegarki marki Aviator Swiss Made
Zegarki marki Ball
Zegarki marki Bulova
Zegarki marki Błonie
Zegarki marki Certina
Zegarki marki Citizen
Zegarki marki Davosa
Zegarki marki Epos
Zegarki marki Frederique Constant
Zegarki marki G-SHOCK
Zegarki marki Grand Seiko
Zegarki marki Junghans
Zegarki marki Luminox
Zegarki marki Maurice Lacroix
Zegarki marki Michel Herbelin
Zegarki marki Montblanc
Zegarki marki Omega
Zegarki marki Orient
Zegarki marki Orient Star
Zegarki marki Oris
Zegarki marki Perrelet
Zegarki marki Polpora
Zegarki marki Prim
Zegarki marki Rado
Zegarki marki Roamer
Zegarki marki Seiko
Zegarki marki Tissot
Zegarki marki Vostok Europe
Zegarki marki Xicorr
Dołącz do naszego newslettera
i bądź zawsze na bieżąco