• Zegarki marki Bulova
 • Zegarki marki Aerowatch
 • Zegarki marki Davosa
 • Zegarki marki Vostok Europe
 • Zegarki marki Atlantic
 • Zegarki marki Michel Herbelin
 • Zegarki marki Prim
 • Zegarki marki Orient Star
 • Zegarki marki Ball
 • Zegarki marki Luminox
 • Zegarki marki Alpina
 • Zegarki marki Perrelet
 • Zegarki marki Oris
 • Zegarki marki G-SHOCK
 • Zegarki marki Certina
 • Zegarki marki Omega
 • Zegarki marki Aviator Swiss Made
 • Zegarki marki Roamer
 • Zegarki marki Montblanc
 • Zegarki marki Orient
 • Zegarki marki Frederique Constant
 • Zegarki marki Rado
 • Zegarki marki Błonie
 • Zegarki marki Tissot
 • Zegarki marki Epos
 • Zegarki marki Citizen
 • Zegarki marki Grand Seiko
 • Zegarki marki Junghans
 • Zegarki marki Seiko

Zasady uczestnictwa w Maturze z wiedzy o zegarkach 2 – wytyczne GIS


Wielkimi krokami zbliża się finał 2. edycji Wielkiej Matury z wiedzy o zegarkach, organizowanej przez magazyn „LOGO” oraz portal „Zegarki i Pasja”, przy wsparciu medialnym grupy „Czasoholicy”.

Finał naszej akcji pierwotnie miał odbyć się w maju 2020, jednakże ze względu na sytuację związaną z pojawieniem i rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19, w trosce o bezpieczeństwo uczestników organizatorzy podjęli decyzję o przeniesieniu finału akcji na wrzesień.

Przypominamy – finał Wielkiej matury z wiedzy o zegarkach 2 odbędzie się w sobotę 19.09.2020
Adres: Warszawa, ulica Czerska 8/10.
Start – godzina 9.00

Finał zatem już tuż tuż!

Uczestników wydarzenia prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

ZASADY UCZESTNICTWA W MATURZE Z WIEDZY O ZEGARKACH 2 (dalej Akcja), W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ EPIDEMII KORONAWIRUSA

1.    Osoba, która zarejestrowała się, jako uczestnik finału Akcji, w razie wystąpienia niepokojących objawów przed lub w dniu finału Akcji nie powinna w nim brać udziału, powinna pozostać w domu i stosować się do zaleceń i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i/lub Ministra Zdrowia.

2.    Każdy uczestnik finału Akcji, pod rygorem odmowy dopuszczenia do finału Akcji:

2.1.     zostanie poproszony o podanie danych kontaktowych - numeru telefonu i adresu e-mail, zostanie poproszony o dezynfekcje rąk  i musi posiadać maseczkę bądź chustę zakrywającą usta i nos. Nie dotyczy osób cierpiących na astmę bądź inne przewlekłe niewydolności oddechowe;

2.2.     powinien przestrzegać zachowania 1,5 metrowej odległości od innych osób podczas finału Akcji (w tym, w związku z potwierdzeniem tożsamości);

2.3.    zostanie poproszony o złożenia, w momencie rejestracji następującego oświadczenia:

Warszawa dnia……………………………. 2020 r.
 
Niniejszym oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jestem osobą zakażoną COVID-19,  nie przebywam na kwarantannie ani pod nadzorem epidemiologicznym.

Opcjonalnie (można wykreślić):

W razie stwierdzenia zagrożenia epidemiologicznego, w związku z Covid-19 (tj. obecności podczas finału Akcji osoby, co do której Organizator poweźmie informację o zakażeniu wirusem Covid-19) , wyrażam zgodę na przekazanie podanych przeze mnie danych osobowych właściwemu Inspektorowi Sanitarnemu.

Tel………………………….....
E-mail……………………......

..........................................
Data i czytelny podpis


Uczestnik, który po finale Akcji stwierdzi u siebie niepokojące objawy (jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu) powinien zgłosić się do najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112 oraz poinformować o powyższym fakcie Organizatora finału Akcji na adres e-mail:………………………………

Oficjalne wytyczne i zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne są na https://www.gov.pl/web/koronawirus/, oraz gis.gov.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Administratorem danych osobowych uczestników konkursu, w zakresie wskazanym w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 2.3. powyżej jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 (00-732). Podane dane osobowe będą w celach związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa. W każdej sprawie dotyczącej danych osobowych można się skontaktować z naszym inspektorem ochrony danych osobowych na adres e-mail: [email protected].

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest  realizacja prawnych obowiązków ciążących na administratorze wynikających z przepisów i wytycznych  o zapobieganiu rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa) - tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zakresie zgody udzielonej w oświadczeniu podstawą prawną jest udzielona zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Dane osobowe podane w oświadczeniu będą przetwarzane przez okres 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. Po upływie tego okresu złożone oświadczenia, o których mowa w pkt 2.3. zostaną zniszczone.

Każdy może też żądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Każdy może żądać przeniesienia swoich danych do innego administratora.

Każdy, kto uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie w zakresie: imienia i nazwiska oraz adresu e-mail i telefonu uniemożliwia udział w Konkursie.

RODO*  - Rozporządzenie nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE.


W konkursie może wziąć udział każdy, kto już zapisał się lub zapisze się do matury i opłaci wpisowe.

Możesz zapisać się tu: Matura z wiedzy o zegarkach 2 - ZAPISY
Liczba miejsc jest ograniczona - zostały ostatnie dostępne miejsca.

Za najlepiej napisany egzamin maturalny z wiedzy o zegarmistrzostwie do zdobycia nagrody główne w postaci zegarków - aż 35 zegarków, a dla wszystkich uczestników Mecenasi i Partnerzy akcji ufundują „start packi” z gadżetami. Jeden z tych 35 zegarków może być Twój!

Wszystkie zegarki, które można wygrać prezentujemy tu: Nagrody w Wielkiej maturze z wiedzy o zegarkach 2


Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Ambasada Szwajcarii:


Materiały edukacyjne NR 1 - Wielka matura z wiedzy o zegarkach 2


Zachęcamy do odwiedzania portalu Zegarki i Pasja i do dołączenia do grupy „Czasoholicy”, by śledzić przebieg akcji.

Wszystkie materiały edukacyjne są dostępne tu:
WIELKA MATURA Z WIEDZY O ZEGARKACH – 2. Edycja

Zegarki i Pasja, LOGO, Czasoholicy


Certina - Premium

REKLAMA

Magazyn ZIP - Wszystkie wydania

MAGAZYN Zegarki i Pasja - Wszystkie wydania

ZEGARKI I PASJA NA YOUTUBE

Janeba Oris 420

REKLAMA

Greenlogic 420

REKLAMA

Frederique Constant 420

REKLAMA

Montblanc 420

REKLAMA

Epos 420

REKLAMA

Atlantic 420

REKLAMA

Sector 420

REKLAMA

Materiały edukacyjne NR 15 - Wielka...
Materiały edukacyjne NR 15 - Wielka...
04.08.2020
Materiały edukacyjne NR 16 - Wielka...
Materiały edukacyjne NR 16 - Wielka...
13.09.2020

Podstrony producentów

Zegarki marki Aerowatch
Zegarki marki Alpina
Zegarki marki Atlantic
Zegarki marki Aviator Swiss Made
Zegarki marki Ball
Zegarki marki Bulova
Zegarki marki Błonie
Zegarki marki Certina
Zegarki marki Citizen
Zegarki marki Davosa
Zegarki marki Epos
Zegarki marki Frederique Constant
Zegarki marki G-SHOCK
Zegarki marki Grand Seiko
Zegarki marki Junghans
Zegarki marki Luminox
Zegarki marki Maurice Lacroix
Zegarki marki Michel Herbelin
Zegarki marki Montblanc
Zegarki marki Omega
Zegarki marki Orient
Zegarki marki Orient Star
Zegarki marki Oris
Zegarki marki Perrelet
Zegarki marki Polpora
Zegarki marki Prim
Zegarki marki Rado
Zegarki marki Roamer
Zegarki marki Seiko
Zegarki marki Tissot
Zegarki marki Vostok Europe
Zegarki marki Xicorr
Dołącz do naszego newslettera
i bądź zawsze na bieżąco