• Zegarki marki Mudita
 • Zegarki marki Frederique Constant
 • Zegarki marki Prim
 • Zegarki marki Błonie
 • Zegarki marki Omega
 • Zegarki marki Michel Herbelin
 • Zegarki marki Ball
 • Zegarki marki Victorinox
 • Zegarki marki Epos
 • Zegarki marki Aviator Swiss Made
 • Zegarki marki Davosa
 • Zegarki marki Aerowatch
 • Zegarki marki Rado
 • Zegarki marki Seiko
 • Zegarki marki Vostok Europe
 • Zegarki marki Alpina
 • Zegarki marki Roamer
 • Zegarki marki Perrelet
 • Zegarki marki Orient
 • Zegarki marki Tissot
 • Zegarki marki Bulova
 • Zegarki marki Grand Seiko
 • Zegarki marki Certina
 • Zegarki marki Luminox
 • Zegarki marki Atlantic
 • Zegarki marki Montblanc
 • Zegarki marki Junghans
 • Zegarki marki Oris
 • Zegarki marki G-SHOCK
 • Zegarki marki Citizen
 • Zegarki marki Orient Star

Epizod 8. Zegarek bazowy - oscylator


Oscylator urządzenia zegarowego, jest generatorem podstawy czasu i wspólnie z wychwytem są w największym stopniu odpowiedzialne za dokładność działania zegara. Drgania oscylatora są podtrzymywane dzięki energii zgromadzonej w module napędu, transmitowanej przez przekładnię chodu do oscylatora. Jest ona impulsowo przekazywana poprzez wychwyt.


Drgania oscylatora są zliczane przez przekładnię wskazań, napędzaną przez przekładnię chodu. Prędkość obrotowa przekładni chodu jest zależna od okresu drgań oscylatora, współpracującego z nią dzięki działaniu wychwytu.
Energia dostarczona do oscylatora, jest całkowicie rozpraszana poprzez tarcie (cierne w łożyskach, aerodynamiczne wynikające z ruchu balansu i wewnątrzcząsteczkowe w sprężynie włosowej).

Tylko w zegarach stacjonarnych oscylatorem może być wahadło. W zegarach noszonych, czyli zegarkach - oscylatorem musi być element, na którego działanie nie ma wpływu przemieszczanie się zegara. Takim, praktycznie jedynym stosowanym w zegarkach mechanicznych, oscylatorem jest balans.

Balansem nazywamy masę, która dzięki działaniu spiralnej sprężyny zwrotnej, wykonuje ruch oscylacyjny wokół osi przechodzącej przez jej środek ciężkości. Balans zegarka składa się z: koła, osi, sprężyny włosowej i przerzutnika. Dzięki odpowiedniemu ukształtowaniu koła balansu, można w przybliżeniu przyjąć, że cała masa balansu skupiona jest na jego obwodzie. Sprężyna zwrotna ma zwykle kształt spirali Archimedesa, której wewnętrzny koniec przytwierdzony jest do wałka balansu, a zewnętrzny (nieruchomy) do korpusu mechanizmu. Okres balansu wzrasta wraz ze wzrostem jego momentu bezwładności względem osi obrotu (I) i długości sprężyny włosowej (L), oraz maleje wraz ze wzrostem stałej sprężystości materiału z którego wykonano sprężynę włosową (E), jej wysokości (s) i grubości (h).

wzór na okres balansu

Stopień wrażliwości balansu na zakłócenia mechaniczne (drgania i uderzenia) zależy w znacznym stopniu, od energii własnej poruszającego się balansu, która jest pochodną momentu bezwładności balansu i częstotliwości jego drgań (im większa bezwładność i częstotliwość, tym mniejsza wrażliwość na zakłócenia). Zgodnie z zależnością na okres balansu, nie można uzyskać wysokiej częstotliwości drgań przy dużej jego bezwładności.
W konstrukcji osi balansu mamy także do czynienia z dwiema przeciwstawnymi sobie zależnościami. Czopy osi balansu powinny być jak najcieńsze, by minimalizować opór tarcia i jak najgrubsze, by przy jak największej bezwładności balansu zbyt łatwo nie pękała. Obydwa te parametry mają wpływ na dokładność urządzenia zegarowego. Dla zminimalizowania sił tarcia w łożyskach balansu, poprzez uniknięcie styku łożyska ze stosunkowo dużą płaszczyzną osi balansowej, stosuje się kamienie nakrywkowe. Takie rozwiązanie kasuje luzy poosiowe i zapewnia, że niezależnie od położenia mechanizmu, oś balansu pracuje tylko na powierzchniach walcowych, lub czołowych swoich czopów.

łożyskowanie balansu

Na dokładność oscylacji balansu, szczególnie przy zmianach położenia i zmiennej amplitudzie (maksymalne wychylenie balansu od położenia równowagi) ma wpływ jego niewyrównoważenie (brak sprowadzenia środka bezwładności balansu do osi obrotu). Dla łatwiejszego przeprowadzenia procesu sprowadzenia środka ciężkości do osi obrotu, balans na wieńcu koła balansowego może posiadać wkręty, którymi, dzięki stosowaniu podkładek doprowadza się do jego wyrównoważenia.

balans_aerodynamiczny_www_timezone_com

Balans aerodynamiczny (wywołujący mniejszy opór powietrza) nie posiada wkrętów na wieńcu koła, a wyrównoważenie odbywa się poprzez nawiercanie (usunięcie materiału) koła balansowego. 
O ile dziś, nie ma większego problemu z wyrównoważeniem balansu (także dynamicznym), a do tego bezwładność sprężyny włosowej jest znikoma w stosunku do bezwładności całego balansu, to w historii zegarmistrzostwa obydwa te elementy miały duże znaczenie. 

balans_termokompensacyjny_www_horologist_com

Stosunkowo ciężka sprężyna włosowa, zmieniająca położenie swojego środka bezwładności na skutek skręcania i rozprężania się, znacząco wpływała na dokładność działania zegarka. Dla ograniczenia tego błędu prowadzonych było wiele prób różnego ukształtowania końca włosa (krzywa końcowa) jak i jego początku (krzywa początkowa), by zminimalizować przemieszczania się jego środka ciężkości. Powszechnie stosowanym stało się rozwiązanie Abrahama Luisa Bregueta, w którym około trzy czwarte ostatniego zwoju jest podniesiona w stosunku do płaszczyzny tworzonej przez spiralę i ma inny kształt. 

balans_termokompensacyjny_www_horologist_com_02

Istotnym elementem wpływającym na zmianę dokładności działania zegarka, jest zmiana parametrów balansu (zmiany wymiarów balansu i sprężystości sprężyny włosowej) pod wpływem zmiany temperatury. Dla uniknięcia tego wpływu, w historii zegarków stosowano koła balansowe kompensacyjne. Dziś wpływ ten można zminimalizować poprzez zastosowanie koła balansowego wykonanego ze stopu zwanego „glucydur” i sprężyny włosowej wykonanej z „nivaroxu”.

W naszym zegarku bazowym, mamy do czynienia z kołem balansowym wykonanym z mosiądzu, z wkrętami, lub bez, ze sprężyną włosową bregetowską lub płaską, wykonaną z nivaroxu. Balans pracuje w łożyskach z kamieniami nakrywkowymi mocowanymi na sztywno.

Władysław Meller
 

Rozwinięcie tego tematu, znajduje się w kolejnych publikacjach na podstronie:
https://zegarkiipasja.pl/wiedza/komplikacje-konstrukcji-mechanizmow

 


Certina - Premium

REKLAMA

Magazyn ZIP - Wszystkie wydania

MAGAZYN Zegarki i Pasja - Wszystkie wydania

ZEGARKI I PASJA NA YOUTUBE

Sector 420

REKLAMA

Bulova 420

REKLAMA

Greenlogic 420

REKLAMA

Janeba Oris 420

REKLAMA

Epos 420

REKLAMA

SEIKO 420

REKLAMA

Atlantic 420

REKLAMA

Frederique Constant 420

REKLAMA

Davosa - nowoczesność zakorzeniona ...
Davosa - nowoczesność zakorzeniona ...
17.09.2015
RUHLA Chronograf – zegarek z nieist...
RUHLA Chronograf – zegarek z nieist...
26.09.2015

Podstrony producentów

Zegarki marki Aerowatch
Zegarki marki Alpina
Zegarki marki Atlantic
Zegarki marki Aviator Swiss Made
Zegarki marki Ball
Zegarki marki Bulova
Zegarki marki Błonie
Zegarki marki Certina
Zegarki marki Citizen
Zegarki marki Davosa
Zegarki marki Epos
Zegarki marki Frederique Constant
Zegarki marki G-SHOCK
Zegarki marki Grand Seiko
Zegarki marki Junghans
Zegarki marki Luminox
Zegarki marki Maurice Lacroix
Zegarki marki Michel Herbelin
Zegarki marki Montblanc
Zegarki marki Mudita
Zegarki marki Omega
Zegarki marki Orient
Zegarki marki Orient Star
Zegarki marki Oris
Zegarki marki Perrelet
Zegarki marki Polpora
Zegarki marki Prim
Zegarki marki Rado
Zegarki marki Roamer
Zegarki marki Seiko
Zegarki marki Tissot
Zegarki marki Victorinox
Zegarki marki Vostok Europe
Zegarki marki Xicorr
Dołącz do naszego newslettera
i bądź zawsze na bieżąco