• Zegarki marki Omega
 • Zegarki marki Tag Hauer
 • Zegarki marki Eterna
 • Zegarki marki Atlantic
 • Zegarki marki Carl F. Bucherer
 • Zegarki marki Xicorr
 • Zegarki marki Ball
 • Zegarki marki Czapek Geneve
 • Zegarki marki Longines
 • Zegarki marki Glycine
 • Zegarki marki Steinhart
 • Zegarki marki Alpina
 • Zegarki marki Vostok Europe
 • Zegarki marki Bulova
 • Zegarki marki Orient
 • Zegarki marki Aerowatch
 • Zegarki marki Epos
 • Zegarki marki Maurice Lacroix
 • Zegarki marki Oris
 • Zegarki marki Traser
 • Zegarki marki Grand Seiko
 • Zegarki marki Certina
 • Zegarki marki Victorinox
 • Zegarki marki Tissot
 • Zegarki marki Roamer
 • Zegarki marki Rado
 • Zegarki marki Aviator Swiss Made
 • Zegarki marki Citizen
 • Zegarki marki Emile Chouriet
 • Zegarki marki Seiko
 • Zegarki marki Frederique Constant
 • Zegarki marki Doxa
 • Zegarki marki MeisterSinger
 • Zegarki marki Davosa
 • Zegarki marki Montblanc

Zegarki w roku 2014. Pierwsze podsumowanie


Powrót do kategorii

Jak przystało takiemu tematycznemu jak nasz portalowi zegarkowemu, na przełomie roku, powinno się na nim znaleźć wstępne podsumowanie branży w mijającym okresie i ewentualne sugestie do  prognozy na rozpoczynający się rok. Jakimi danymi wyjściowymi możemy dysponować, by taką drobną, pierwszą analizę dla przeszłości i rozważań na temat przyszłości przeprowadzić?

Jak przystało takiemu tematycznemu jak nasz portalowi zegarkowemu, na przełomie roku, powinno się na nim znaleźć wstępne podsumowanie branży w mijającym okresie i ewentualne sugestie do  prognozy na rozpoczynający się rok. Jakimi danymi wyjściowymi możemy dysponować, by taką drobną, pierwszą analizę dla przeszłości i rozważań na temat przyszłości przeprowadzić?

Niewątpliwie najbardziej pewne i pochodzące z najlepszego źródła opinie o kończącym się już 2014 roku w Polsce, mogłyby pochodzić od osób kierujących firmami z branży. Jednak pozyskanie nadających się do obróbki danych przekazanych przez „zawodowców”, w praktyce wydaje się być nierealne. Wyrywkowe informacje – otrzymane od tylko kilu osób byłyby na pewno wypatrzone ich osobistymi odczuciami, czy też biznesowymi wymogami, a próba wyciągania ogólnych wniosków na podstawie takich danych nie miałaby żadnego sensu. Dla odmiany przygotowanie podstaw i przeprowadzenie poważniejszej statystyki – tak w zakresie przygotowania pytań, jak i realizacji ankiety byłoby niezmiernie trudne i kosztowne. W tej sytuacji jedynymi wiarygodnymi danymi, którymi w miarę łatwo możemy dysponować, są statystyki eksportowe przygotowywane przez Federację Szwajcarskiego Przemysłu Zegarkowego, dotyczące tak całej Europy, jak i wybranych jej krajów – w tym oczywiście Polski, a obejmujące pierwsze 11 miesięcy roku. Mimo, że takie dane, to wąski wycinek branży obejmujący tylko zegarki szwajcarskie, to dodając do nich ogólne informacje ekonomiczne i powszechnie znane lokalne zmiany, można już pokusić się przez taki pryzmat szerzej popatrzeć na mijający rok.

Zegarki i polityka
Na zegarkową branżę, przynajmniej w naszym rejonie, a pewnie i w całej Europie, największy wpływ miał na pewno konflikt na Ukrainie. Wiadomo, że decydował on o zegarkowym imporcie Kijowa, ale także o zakupach Ukraińców w krajach ościennych. Konflikt, poprzez blokadę gospodarczą i spadek wartości rosyjskiego Rubla, oczywiście oddziaływał także na import Rosji i zakupy Rosjan w miejscach ich ulubionych wojaży.

Zegarki i decyzje branżystów w Polsce
Najważniejszym lokalnym wpływem na branżę była decyzja kierownictwa Swatch Group – jednego z najważniejszych „graczy na naszym rynku”, dotycząca zmiany organizacji dystrybucji selektywnej ich produktów w Polsce. Wypowiedzenie umów dwóm istotnym sieciom sklepów oraz dużej ilości indywidualnym kontrahentom współpracujących z nią w zakresie marek popularnych (CK, Certina, Tissot), eliminacja szeregu sklepów z sieci dystrybucji marki Longines i przetrzebienie sklepów z marką Omega wprowadziły duże zmiany na rynku. Trzeba także odnotować otwarcie przez firmę Swatch Group pierwszego butiku marki Omega w Polsce, oraz trzech flagowych salonów Swatch Group - Hour Passion
Pozbawione wspomnianych wyżej sieci sklepów wyrobów Swatch Group, spowodowało ich skupienie się na promocji innych, przede wszystkim dystrybuowanych przez te właśnie sieci, szwajcarskich marek, oraz na dobrze sobie znanym polu marek modowych. Wydaje się także, że wcale bez korelacji z większym naciskiem na marki modowe, te ostatnie zyskały większą przychylność klientów w Polsce. Stało się tak mimo dość niejednoznacznemu stanowisku marek modowych: wszystkie przykładają wielką uwagę do promocji swojej marki i indywidualnego wzornictwa, część z nich stara się by choćby dla części asortymentu móc używać nobliwego określenia „Swiss made” (np. Fossil, Nixon), pozostałe nie zwracając uwagi na aspekt kraju pochodzenia starają się o jak najlepszy poziom oferty cenowej.

Zegarki i struktura ich sprzedaży w Polsce
Z wyjątkiem Galerii Warmińskiej nie było spektakularnych otwarć nowych centów handlowych. Kolejne metry kwadratowe galerii powstały poprzez rozbudowy istniejących obiektów, lub budowę nowych w mniejszych miejscowościach (poniżej 200 tys. mieszkańców). Dla rozważań o potencjalnej możliwości dalszego rozwoju centrów handlowych warto zapoznać się z opracowaniem z portalu  www.dom.money.pl, gdzie między innymi napisano: „Wskaźnik nasycenia powierzchnią najmu w centrach handlowych w Polsce osiągnął 227 mkw. / 1 000 mieszkańców i wzrośnie do poziomu 245 mkw. po zrealizowaniu projektów będących obecnie w budowie. Wskaźnik ten przekracza średnią europejską (196 mkw.), ale jest niższy niż średnia dla krajów zachodnioeuropejskich (260 mkw.).” https://dom.money.pl/budownictwo/wiadomosci/artykul/centra-handlowe-w-polsce-przebilismy-srednia,116,0,1640820.html   
Kontestując powyższy fragment tekstu, trzeba zauważyć, że mimo iż podniesiony w nim wskaźnik nasycenia powierzchnią najmu na ilość mieszkańców w Polsce jest w dalszym ciągu niższy niż dla krajów zachodnioeuropejskich, to jest już jemu bardzo, bardzo bliski.

Statystyka europejska
Przechodząc już do konkretnych danych liczbowych warto zapoznać się z wykresem wskazującym import w Europie i wybranych jej krajach w ciągu ostatnich trzech lat w okresach styczeń-listopad każdego roku.

eksport zegarków szwajcarskich
W odniesieniu do każdego z porównywanych regionów należy zauważyć:

1. Europa
Trzeba odnotować nieznaczny spadek importu zegarków w ostatnim roku w stosunku do roku poprzedniego, ale przy znaczącym (7%) wzroście w roku poprzednim. Dla tego typu zmiany można rozważać tak wpływ wojny na Ukrainie, jak i znaną z notowań giełdowych, możliwą „korektę” wzrostu.

2. Austria
Austria jako najbliższe w stosunku do ogniska zapalnego – Ukrainy państwo tak zwanej „Starej Unii”, także nieznacznie zmniejszyła import zegarków szwajcarskich, i także jak cała Europa, choć po jeszcze mniejszym (3%) wzroście w roku poprzednim.

3. Ukraina
Jak się okazuje dziś, nieznaczny ubiegłoroczny spadek importu, w tym roku pogłębił się wyraźnie, wskazując  59,1% zmniejszenie importu w stosunku do roku poprzedniego i 64,7% w stosunku do roku 2012.

4. Czechy
Tutaj po nieznacznym wzroście importu w roku 2013, nastąpił jego znaczny (16,23%) spadek w stosunku do roku poprzedniego i 14,85% w stosunku do roku 2012.

5. Polska
Tendencja wzrostowa importu wynosząca w roku poprzednim 17,67% została utrzymana, choć w minionym roku w porównaniu styczeń-listopad 2013-2014 wzrost ten jest mniejszy i wynosi 8,71%.


Analizując powyższy wykres, należy po pierwsze zauważyć, że tak Austria, jak i Rosja „grają w zupełnie innej lidze” w stosunku do Czech, Polski i Ukrainy, biorąc pod uwagę wolumen ich szwajcarskich, zegarkowych zakupów.

średnie ceny zegarków szwajcarskicj w wybranych krajach
Znając wartości importu, należy także pamiętać, że istotnym elementem są także: średnia cena importowa zegarków oraz jej zmiana dla każdego ze wskazanych regionów. Średnie ceny importowe za 11 miesięcy 2014 roku, w porównaniu do średniej ceny europejskiej importowanych zegarków szwajcarskich zaprezentowano na powyższym wykresie.
Znaczny (15,2%) wzrost (cały czas jeszcze bardzo, bardzo niskiej) średniej ceny importowej zegarka zanotowała Polska. Pozostała wskazane regiony odnotowały spadek tego wskaźnika, przy czym w Austrii i w całej Europie był on nieznaczny (poniżej 2%), w Rosji wyniósł 2,6%, na Ukrainie już 12,7%, a w Czechach aż 29,17%.

Podsumowując powyższe, trzeba zauważyć wyraźny spadek importu Ukrainy, a analizując ogólną sytuację, zadziwiać wręcz może cały czas jego istnienie na poziomie 20 milionów franków szwajcarskich. Sytuację taką, można tłumaczyć faktem, że z jednej strony Wschodnia Ukraina stara się żyć w miarę normalnie, a z drugiej, że kontrakty zawarte jeszcze na początku 2014 roku zostały utrzymane. Przyjmując, że do początków walk w Donbasie - w kwietniu 2014 roku import był na poziomie zbliżonym do poprzedniego roku, największy jego spadek nastąpił w miesiącach kwiecień – sierpień 2013 roku.

kurs rosyjskiego rubla

Zadziwiać może także bardzo mała zmiana wartości importu Rosji. Jednak trzeba pamiętać, że tam nie ma żadnego zagrożenia dla ważności kontraktów, a konsekwencje zmian kursowych mogą być widoczne dopiero w rozpoczętym 2015 roku, bo załamanie się wartości rosyjskiej waluty nastąpiło w ostatnim kwartale 2014 roku.

Pewną zapowiedź kolejnych spadków wolumenu importu wynikającego z aktualnej tendencji - spadku średniej ceny importowej widać wyraźnie w Czechach.

Patrząc na liczby, można ocenić, że sytuacja polityczna na wschodzie Europy nie ma znaczącego wpływu na nasz krajowy import. Szczegółowej analizie naszej  „zegarkowej sytuacji” jest poświęcony następny akapit opracowania.

Statystyka i Polska w ostatnich latach
Pamiętnymi, w aspekcie rekordowego importu dla naszego rynku zegarków szwajcarskich, były lata 2007 i 2008, w których import tych produktów osiągnął poziom 36 milionów franków szwajcarskich. Wynikiem 36,4 mln franków udało się go przekroczyć dopiero w roku 2013. Prognozując na postawie 11 pierwszych miesięcy, wynik roku 2014 będzie już znacząco większy od tamtego i wartość importu powinna wynieść ok. 39,5 mln franków.

polski import zegarków szwajcarskich
Należy także zauważyć wspomniany powyżej wzrost średniej ceny importowanych zegarków, który został wypracowany w grupie zegarków elektronicznych, na co na pewno miały wpływ tak zmiany w dystrybucji selektywnej Swatch Group (przy mniejszej ilości kolekcji większa jest ilość pozycji w wyższych segmentach cenowych każdej z marek) oraz skupienie się sieci sklepów na dystrybuowanych przez nich samych markach zegarkowych.
O głębszą analizę rynku będziemy mogli się pokusić po rozpoczęciu targów BaselWorld, kiedy to Federacja Szwajcarskiego Przemysłu Zegarkowego opublikuje pełne wyniki roczne. W tym roku zegarkowy świat zaprasza do Bazylei od 19 do 26 marca.

Władysław Meller
dane liczbowe na podstawie statystyk Federacji Szwajcarskiego Przemysłu Zegarkowego
Tissot - Premium

REKLAMA

Magazyn ZIP NR 8

MAGAZYN ZIP NR 8 - odbierz egzemplarz!

ZEGARKI I PASJA NA YOUTUBE

TAG Heuer 420

REKLAMA

Oris 420

REKLAMA

Partner Wydarzenie Matura Czasocholicy

WYDARZENIE

Epos 420

REKLAMA

SEIKO 420

REKLAMA

Glycine 420

REKLAMA

Doxa 420

REKLAMA

Aerowatch 420

REKLAMA

Prezes Klubu Miłośników Zegarów i Z...
Prezes Klubu Miłośników Zegarów i Z...
09.12.2014
Kalendarium zegarkowych imprez w ro...
Kalendarium zegarkowych imprez w ro...
10.02.2015

Podstrony producentów

Zegarki marki Aerowatch
Zegarki marki Alpina
Zegarki marki Atlantic
Zegarki marki Audemars Piguet
Zegarki marki Aviator Swiss Made
Zegarki marki Ball
Zegarki marki Bulova
Zegarki marki Carl F. Bucherer
Zegarki marki Certina
Zegarki marki Chopard
Zegarki marki Citizen
Zegarki marki Czapek Geneve
Zegarki marki Davosa
Zegarki marki Doxa
Zegarki marki Emile Chouriet
Zegarki marki Epos
Zegarki marki Eterna
Zegarki marki Frederique Constant
Zegarki marki Glycine
Zegarki marki Grand Seiko
Zegarki marki Junghans
Zegarki marki Longines
Zegarki marki Maurice Lacroix
Zegarki marki MeisterSinger
Zegarki marki Montblanc
Zegarki marki Omega
Zegarki marki Orient
Zegarki marki Oris
Zegarki marki Polpora
Zegarki marki Rado
Zegarki marki Roamer
Zegarki marki Schaumburg
Zegarki marki Seiko
Zegarki marki Steinhart
Zegarki marki Tag Hauer
Zegarki marki Tissot
Zegarki marki Traser
Zegarki marki Ulysse Nardin
Zegarki marki Victorinox
Zegarki marki Vostok Europe
Zegarki marki Xicorr
Dołącz do naszego newslettera
i bądź zawsze na bieżąco