• Zegarki marki Perrelet
 • Zegarki marki Seiko
 • Zegarki marki Oris
 • Zegarki marki Roamer
 • Zegarki marki Aerowatch
 • Zegarki marki Ball
 • Zegarki marki Tissot
 • Zegarki marki Rado
 • Zegarki marki Eberhard
 • Zegarki marki Vostok Europe
 • Zegarki marki U-boat
 • Zegarki marki Certina
 • Zegarki marki Junghans
 • Zegarki marki Aviator Swiss Made
 • Zegarki marki Fortis
 • Zegarki marki Victorinox
 • Zegarki marki Orient Star
 • Zegarki marki Prim
 • Zegarki marki Orient
 • Zegarki marki Squale
 • Zegarki marki Epos
 • Zegarki marki Błonie
 • Zegarki marki Bulova
 • Zegarki marki MeisterSinger
 • Zegarki marki G-SHOCK
 • Zegarki marki Grand Seiko
 • Zegarki marki Davosa
 • Zegarki marki Michel Herbelin
 • Zegarki marki Delbana
 • Zegarki marki Traser
 • Zegarki marki Frederique Constant
 • Zegarki marki Omega
 • Zegarki marki Alpina
 • Zegarki marki Atlantic
 • Zegarki marki Citizen

Kod PKD 47.77.Z – branża jubilerska i zegarkowa ujęte w rządowej Tarczy 9.0


Powrót do kategorii

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16. kwietnia 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, włączyło kod Polskiej Klasyfikacji Działalności wskazujący sprzedaż zegarków i biżuterii do działów gospodarki objętej pomocą państwa w ramach Tarczy 9.0.

Rozporządzenie to wejdzie w życie 26 kwietnia 2021 roku w zakresie przepisów dotyczących dofinansowań wynagrodzeń i dotacji, natomiast regulacje dotyczące świadczenia postojowego i zwolnienia ze składek ZUS obowiązują od 4 maja 2021 roku.

W naszych kilku publikacjach przygotowanych na przestrzeni ostatnich miesięcy na temat skutków pandemii wskazywaliśmy, że poza ważną pomocą przy pierwszej fali pandemii, branża zegarkowa została pominięta w kolejnych rządowych programach pomocowych.

Nie chcąc przypisywać sobie jakiejkolwiek działalności sprawczej wynikającej z naszych publikacji i zachęt do składania zapytań do odpowiednich komórek zbierających informacje o stanie małych i średnich przedsiębiorstw, cieszymy się, że w aktualnej, trudnej sytuacji ekonomicznej, jednostki z naszej branży będą mogły także otrzymać pomoc państwową.

Wskazana nowelizacja zdecydowała o włączeniu kolejnych 17 kodów PKD do grupy szczególnie dotkniętych skutkami pandemii.

Kod PKD 47.77.Z – branża jubilerska i zegarkowa ujęte w rządowej Tarczy 9.0

Kod PKD 47.77.Z – „Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach” w zakresie wsparcia rządową Tarczą 9.0

Kryteria dla otrzymania wsparcia

Aby móc starać się o wsparcie trzeba spełnić następujące warunki:

1. Prowadzić działalność gospodarczą oznaczoną określonym kodem PKD jako rodzaj przeważającej działalności na dzień 31 marca 2021 r.

Ocena w zakresie przynależności do danej branży, uznanej za szczególnie poszkodowaną wskutek pandemii COVID-19, będzie dokonywana w odniesieniu do relatywnie nieodległej przeszłości i jak wskazuje resort rozwoju, pomoc ma trafić do firm, które faktycznie w obecnym okresie prowadzą taki rodzaj działalności,

2. Wykazać 40 proc. spadek przychodów – chodzi o przychód z działalności gospodarczej uzyskany – w zależności od instrumentu - w jednym z trzech, z dwóch lub w miesiącu  poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, a także w lutym 2020 roku lub we wrześniu 2020 roku.

Instrumenty pomocowe

Jako pomoc Rozporządzenie przewiduje cztery instrumenty pomocowe:

1. Zwolnienie ze składek ZUS za określone miesiące.

Płatnicy składek nie muszą opłacać składek ubezpieczeniowych za siebie oraz za zatrudnionych ubezpieczonych, jeżeli byli zgłoszeni jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 roku, w przypadku ich opłacenia, składki będą im zwrócone; wnioski będzie można składać do 30 czerwca 2021 r.


Komentarz Zegarki i Pasja: W przypadku naszej branży „określone miesiące” oznaczają dokładnie jeden miesiąc (na razie jeden, oby lockdown został zniesiony i nie był konieczności na więcej) – czyli kwiecień, bo dopiero od tego miesiąca nasz PKD „podchodzi pod Tarczę 9.0”.

Jeśli chodzi o spadek obrotów, to Rozporządzenie wskazuje je następująco:

Zwalnia się z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych  lub  Fundusz  Emerytur  Pomostowych te jednostki, których przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym  z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia  wniosku  był  niższy  co  najmniej o 40%  w stosunku  do  przychodu  uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r., jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 listopada 2020r.

Wnioski można składać od 4. maja do 30. Czerwca 2020.


2. Dopłatę 2 tys. zł do wynagrodzeń pracowników – świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; po zawarciu umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy dofinansowanie przysługuje pracodawcy przez 3 miesiące i obejmuje zarówno zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i zlecenia, od którego odprowadzane są składki ZUS; wnioski o przyznanie dopłaty do wynagrodzeń będzie można składać do 30 czerwca 2021 r.

Komentarz ZiP: Wydaje się, że w przypadku naszej branży wskazane mogą być dowolne trzy miesiące od miesiąca złożenia wniosku.

Wsparcie przysługuje podmiotowi, który na dzień 31. marca 2021 roku prowadził działalność gospodarczą i którego przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r.


3. Świadczenie postojowe dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – świadczenie wynosi każdorazowo 2080 zł, w zależności od kodu PKD jest przyznawane jeden lub więcej razy,
 
Komentarz ZiP: W przypadku naszej branży „każdorazowo” oznacza dokładnie (na razie i oby nie więcej) jeden miesiąc – czyli kwiecień 2020, bo dopiero od tego miesiąca nasz PKD „podchodzi pod Tarczę 9.0”.

W żadnym ze znanych redakcji ZiP komentarzy doradców podatkowych nie jest niestety podany sposób określenia spadku przychodu dla tego instrumentu. Wnioskowanie z treści Rozporządzenia, też nie jest wcale proste!

Dlatego dla szczegółowego wyjaśnienia tej kwestii prosimy o pomoc naszych Czytelników! – jeśli jesteście Państwo dobrze rozeznani w tym zagadnieniu, chętnie przyjmiemy informacje na maila redakcji, którymi będziemy mogli podzielić się z pozostałymi Czytelnikami.


4. Dotację do 5 tys. zł, o którą będą mogli się ubiegać mikro i mali przedsiębiorcy.

Ma ona służyć pokryciu bieżących kosztów prowadzenia działalności; w zależności od kodu PKD, którym oznaczony jest rodzaj przeważającej działalności gospodarczej, firmy mogą otrzymać dotację nawet kilkukrotnie; wnioski o dotację będzie można składać do 31 sierpnia 2021 r.


Komentarz ZiP: Nasza branża ma prawo do jednokrotnego złożenia wniosku o dotację.

Warunkiem otrzymania wsparcia jest wykazanie spadku przychodu o 40%. Przedsiębiorca wnioskujący o pomoc będzie musiał porównać miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku. Składając wniosek w maju, można porównać kwiecień 2021 r. do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 roku.


Kod PKD 47.77.Z – branża jubilerska i zegarkowa ujęte w rządowej Tarczy 9.0

Jak widać powyżej, mimo że staraliśmy się „przełożyć z polskiego na nasze”, to swobodne poruszanie się w treści Rozporządzenia nie jest takie proste. Możemy tylko mieć nadzieję, że w najbliższym czasie wszystkie kwestie wyjaśnią się na tyle, że przedsiębiorcy będą wiedzieli jak postępować, a my… będziemy mogli uzupełnić nasze komentarze.

Trafność wyboru form pomocy państwowej pewnie - jak zwykle - „tkwi w szczegółach” i oby nie okazało się, że dla jednostek, które od początku pandemii „szorują już po dnie”, wskazane powyżej regulacje szczegółowe uniemożliwią im uzyskanie pomocy.

Taka sytuacja jest możliwa chociażby wtedy, gdy któraś z firm ma niskie przychody w miesiącach, które mają być wyznacznikami do wyliczeń możliwości uzyskania pomocy. Każdy (pytanie, czy aby na pewno każdy?) zdaje sobie przecież sprawę że będąc cały czas „blisko zera”, trudno jest w jakimkolwiek miesiącu osiągnąć spadek na poziomie 40%.

Obniżka czynszu w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności

W tym miejscu warto też wrócić do konferencji Premiera Mateusza Morawieckiego z dnia pierwszego kwietnia. Premier zapowiedział wtedy, że rząd zaproponuje 80% obniżkę czynszu w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych powyżej 2000 mkw. oraz 50 % obniżkę w okresie trzech miesięcy po zakończeniu zakazu.

Zapowiedź ta… została zapowiedzią.

Zapewne nie była ona formą „primaaprilisowego” żartu, więc czy w jakikolwiek sposób mogła być zrealizowaną? Trzeba sobie zdawać sprawę, że próby prawnej regulacji czynszów, w szczególności w sposób przedstawiony przez Premiera, otworzyłyby wynajmującym – właścicielom centrów handlowych, możliwość występowania na drogę sądową dla odzyskania straconych pożytków.

Kod PKD 47.77.Z – branża jubilerska i zegarkowa ujęte w rządowej Tarczy 9.0

Czy to najlepszy sposób na wsparcie naszej gospodarki? Wydaje się, że odpowiedź na takie pytanie jest jednoznaczna, więc nie możemy dziwić się braku realizacji tej zapowiedzi.

Z drugiej strony dla najemców tych centrów handlowych, które po otwarciu i ruszaniu z kolejnych „lockdownów” odzyskują całość, lub choćby znaczącą część swoich obrotów, opcja niepłacenia czynszu w zamian za przedłużenie umowy najmu (nawet na tych samych warunkach, nawet każdorazowa) o okres zamknięcia i kolejne ½ roku nie musi być rozwiązaniem dla nich złym.

Wydaje się, iż w centrach handlowych (ale także w wolno stojących lokalach), które z powodu braku turystów zagranicznych, turystów krajowych, czy pracowników biur „cierpią” w sposób ciągły, potrzebne są specjalne uzgodnienia między wynajmującym i najemcami, dedykowana pomoc, lub wsparcie organizacji gospodarczych przy rozwiązywaniu spraw na drodze sądowej.

Redakcja Zegarki i Pasja


Tissot - Premium

REKLAMA

Magazyn ZIP NR 18

MAGAZYN ZIP NR 18 - odbierz egzemplarz!

ZEGARKI I PASJA NA YOUTUBE

GRAND SEIKO 420

REKLAMA

Janeba serwis 420

REKLAMA

Janeba Showroom 420

REKLAMA

MeisterSinger 420

REKLAMA

Lorus 420

REKLAMA

Epos 420

REKLAMA

Salony W.Kruk i grupa VRG – wyniki ...
Salony W.Kruk i grupa VRG – wyniki ...
20.04.2021
„Dame Time” dla Tissot. Nowy Ambasa...
„Dame Time” dla Tissot. Nowy Ambasa...
28.04.2021

Podstrony producentów

Zegarki marki Aerowatch
Zegarki marki Alpina
Zegarki marki Atlantic
Zegarki marki Aviator Swiss Made
Zegarki marki Ball
Zegarki marki Bulova
Zegarki marki Błonie
Zegarki marki Certina
Zegarki marki Citizen
Zegarki marki Davosa
Zegarki marki Delbana
Zegarki marki Eberhard
Zegarki marki Epos
Zegarki marki Fortis
Zegarki marki Frederique Constant
Zegarki marki G-SHOCK
Zegarki marki Grand Seiko
Zegarki marki Junghans
Zegarki marki Maurice Lacroix
Zegarki marki MeisterSinger
Zegarki marki Michel Herbelin
Zegarki marki Omega
Zegarki marki Orient
Zegarki marki Orient Star
Zegarki marki Oris
Zegarki marki Perrelet
Zegarki marki Prim
Zegarki marki Rado
Zegarki marki Roamer
Zegarki marki Schaumburg
Zegarki marki Seiko
Zegarki marki Squale
Zegarki marki Tissot
Zegarki marki Traser
Zegarki marki U-boat
Zegarki marki Victorinox
Zegarki marki Vostok Europe
Zegarki marki Xicorr
Dołącz do naszego newslettera
i bądź zawsze na bieżąco