Błonie 1958-1968. Znaki zapytania

POWRÓT 30.11.2015 Zegarkowy świat
Błonie 1958-1968. Znaki zapytania

Mimo, że tak wiele osób interesuje się polskimi zegarkami z Błonia, mino że wielu jest kolekcjonerów tych wyrobów, zorganizowano wystawę i powstała o nich książka, to wiele detali ich dotyczących nie wyjaśnionych. Dlaczego?


Wciąż brakujące dane
Obok zebranych i usystematyzowanych w książce „Przystanek: zegarek…” informacji, wciąż wiedza o błońskich czasomierzach i procesie ich produkcji pozostaje niepełna. Poza sposobem wyboru marki Błonie (w radiowym konkursie), jej eksportową - obcojęzycznie brzmiącą wersją – Blonex i typowo polsko brzmiącymi nazwami pozostałych, nie ma żadnych sugestii, co do wyboru nazw handlowych konkretnych modeli zegarków.

Błonie - tak wiele niewiadomych

Przekaz że wkład w projektowanie tarcz miał prof. Jan Krzysztof Meisner, podany w Słowniku Projektantów Polskich, jest nieprawdziwy, jako że prace tegoż projektanta pozostały tylko projektami i nigdy nie weszły do produkcji. W książce „Przystanek: zegarek…” ta nieścisłość została sprostowana. Już po wydaniu tejże byli pracownicy Błonia przekazali informacje, że tarcze były projektowane w nieznanej im firmie poza zakładem, stwierdzając także, że na miejscu „była tylko jedna osoba o zbliżonej profesji”.


Z wyjątkiem wskazania osoby inż. Kazimierza Żelazkiewicza nie ma danych żadnych innych osób zatrudnionych w fabryce, nawet tych, których udział w wytworzeniu polskiego mechanizmu czy innych elementów był bezcenny i wykraczał zdecydowanie poza ramy oczekiwanych na ich stanowiskach umiejętności i zaangażowania. Tego typu informacje warto byłoby zebrać honorując osoby i ich niezwykłe warsztatowe i produkcyjne osiągnięcia.

Błonie - tak wiele niewiadomych
Nieznane są – prawdopodobnie nie są zachowane, dane dotyczące struktury produkcji, liczby egzemplarzy w każdym z modeli, liczby egzemplarzy wytwarzanych w polskich kopertach, z błońskimi tarczami. Nie ma żadnych danych dotyczących eksportu zegarków z Błonia, co znacznie zubaża stan wiedzy na temat polskiej fabryki. Zgodnie z przekazem pracowników, zegarki te, szczególnie w pozłacanych radzieckich kopertach, były chętnie kupowane choćby przez kraje z Bliskiego Wschodu.


Nie ma żadnych wskazówek co do nazwy modelu lub modeli, w którym (lub których) były montowane własne mechanizmy, z serii testowej wyprodukowanej w błońskiej fabryce.

Błonie - tak wiele niewiadomych


Zaskoczeniem jest także brak możliwości jednoznacznego ustalenia rodzaju mechanizmu (sposobu jego wykończenia) zastosowanego w ostatniej serii 1700 sztuk zegarków Blonex Antymagnetyczny, kierowanej do oficerów polskiego lotnictwa. Brak przekazów osobowych, dokumentów i zaprzeczające jakiejkolwiek systematyce, wcale nie pojedyncze egzemplarze znajdujące się na rynku, nie pozwoliły na konkretne ustalenia w tym zakresie. Jest to o tyle dziwne, że produkcja modelu Blonex Antymagnetyczny była ostatnią, a do tego limitowaną, więc wydawałoby się, że najłatwiejszą dla ustalenia takich danych.W książce „Przystanek: zegarek…” nie zaprezentowano pojawiających się, szczególnie na internetowych aukcjach, modeli wyjątkowych, co do których nie ma pewności, czy rzeczywiście powstały w Błoniu. Takich właśnie wskazówek, szczególnie potwierdzających wyjątkowość modelu, oczekują wszyscy właściciele nietypowych zegarków.


Błonie - tak wiele niewiadomych


Dlaczego tak jest?
Na pewno nie można się zasłaniać upływem lat, bo czymże jest takie pół wieku, lub nieznacznie więcej, w stosunku do upływu czasu dla prowadzonych, innych badań historycznych. Niezbędny jest dłuższy okres przeznaczony na zbieranie informacji na interesujący nas temat, a zapewne także większy profesjonalizm badawczy i systematyczność poszukiwań.Stan badań – skąpe informacje dotyczące fabryki zegarków w Błoniu ma szczególne, bo stricte polityczne uwarunkowania – znaczący wpływ na dzisiejszy brak informacji miała na pewno prowadzona tam produkcja specjalna i związany z nią obowiązek zachowania tajemnicy państwowej.


Wielkie znaczenie dla dziejów zakładu i sposobu informowania o nim i jego wyrobach w mediach miała polityczna decyzja o wstrzymaniu produkcji własnych (tj. polskich) mechanizmów. To spowodowało unikanie przez media całej tematyki produkcji w Błoniu, w myśl przestrogi „nie dotykać polityki”. Dla odmiany zupełnie naturalną przyczyną, choć będącą konsekwencją decyzji politycznej, był brak zainteresowania mediów dla „zwykłej montażowej produkcji”.

Błonie - tak wiele niewiadomych
To wieloletnie, oficjalne lekceważenie błońskich wyrobów i ich nieobecność w ogólnodostępnych mediach, można wskazać jako przyczynę późniejszego długiego okresu braku zainteresowania dla tych wyrobów. Wpływ na brak popularności miało na pewno także, utrudniające usystematyzowanie informacji „pomieszanie z poplątaniem” pomiędzy elementami importowanymi i produkowanymi na miejscu, szczególnie, że to pomieszanie dotyczyło nie jednego, a kilku z elementów zegarka. Dla odmiany dzisiejsze, tropienie i ustalanie, które z elementów konkretnych zegarków pochodzą z fabryki w Błoniu, a które nie, stało się fascynującą zabawą dla kolekcjonerów. Powyższe tezy potwierdza eksplozja popularności tzw. „Błoniaków”, zaobserwowana po ostatnich publikacjach tematycznych.


Ważnym, a nie wskazanym do tej pory powodem braku zainteresowania zegarkami był bardzo opłacalny okres działalności od początku lat siedemdziesiątych poprzedniego wieku. Wobec trafnych decyzji o zakupie nowych licencji dla błońskiej fabryki, w dobie „zachwytu nad licencyjnym rozwojem kraju”, nikt nie zarchiwizował informacji o zegarkowej produkcji. Zakład w Błoniu został przebranżowiony, a udana produkcja drukarek przyniosła firmie wyłączność na taką produkcję w całym bloku socjalistycznym, przyznaną przez RWPG [Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej]. Także kolejne wdrożenia produkcyjne, nie powodowały – może poza sentymentem – chęci powrotu do zegarkowych czasów.


Dla pełnego udokumentowania błońskiej produkcji zegarowej na pewno najbardziej dotkliwy jest brak archiwum zakładu (brak informacji o jego zachowaniu). Trudno byłoby oczekiwać, by od zakończenia zegarkowej produkcji dokumenty aż do momentu likwidacji zakładu (2003 r.) były w pełni przechowywane, ale wszystko, co ewentualnie mogło pozostać, zostało zutylizowane wskutek postępowania syndyka.

Błonie - tak wiele niewiadomych
Podsumowanie
Podsumowując stan wiedzy na temat zegarków z Zakładów Mechaniczno-Precyzyjnych Błonie - z pierwszej i jedynej polskiej fabryki zegarków, oraz na temat samego zakładu, trudno oprzeć się refleksji, że skąpy stan posiadania wszelkich archiwaliów i dokumentacji, dotyczy nie tylko tej jednostki, z grona doskonale działających w okresie PRL-u. Produkcja omawianej firmy jeszcze do niedawna nie była traktowana w kategoriach historycznych (dzieje zegarmistrzostwa, wytwórczości w Polsce) i artystycznych (wzornictwo), a zakładowe archiwum – jako rodzaj źródła wiedzy na ten temat.To lekceważenie doprowadziło do zniszczenia tegoż archiwum, rozproszenia informacji, dziś często już niedostępnych (np. wspomnienia i informacje od pracowników). Skutkiem tego mamy teraz niemal więcej pytań niż odpowiedzi na temat Błonia.

Błonie - tak wiele niewiadomych
Podobny los dotknął inne zakłady o zegarowej produkcji utworzone w kraju po 1945 roku: Państwową Fabrykę Zegarów w Łodzi (później Zakłady Mechaniki Precyzyjnej MERA POLTIK, Sp. z o. o.), Dolnośląską Fabrykę Zegarów w Świebodzicach (dawna wytwórnia Gustawa Beckera), Fabrykę Zegarów Wieżowych w Srebrnej Górze, Toruńską Fabrykę Zegarów w Toruniu (później METRON CLOCKS Sp. z o. o.). W tym kontekście każda informacja na temat fabryki w Błoniu i jej wyrobów jest ważna i cenna.


Wydaje się, że dla ich gromadzenia największe znaczenie może mieć aktywność lokalnej błońskiej społeczności i zegarkowych fascynatów jak choćby tych z Klubu Miłośników Zegarów i Zegarków.
Obowiązek ten może także przyjąć na siebie szczycąca się spuścizną błońskich zegarków i zarejestrowana na właśnie w Błoniu nowa-stara zegarkowa firma „Błonie”.Na pewno wzrostu zainteresowania zegarkami błońskimi i powiększania się zasobów informacyjnych można życzyć wszystkim zainteresowanym tymi zagadnieniami, a w szczególności licznej grupie osób fascynującej się zegarkami z Błonia


Władysław MellerPolecamy także:

Aerowatch 1942 Butterfly Limited Edition - Nieskończony efekt motyla
Aerowatch 1942 Butterfly Limited Edition - Nieskończony efekt motyla
Cyfra osiem od wieków kojarzona jest jako znak doskonałości i symbol nieskończoności (wszak w matematyce cyfra 8 w pozycji leżącej to znak nieskończoności właśnie). Szczególne znaczenie przypisują jej wyznawcy chrześcijaństwa ze względu na konotacje ...
G-Travel - pasja powiązana z pomocą innym ludziom
G-Travel - pasja powiązana z pomocą innym ludziom
Każdy z nas potrzebuje w życiu posiadać pasję, hobby - przykładem mogą być podróże, kolekcjonowanie zegarków, znaczków pocztowych. Pasja jest Naszym motorem do działania i powoduje że jesteśmy szczęśliwi. Coraz prężniej działają w Polsce grupy, które ...
Urban Jürgensen Reference 1142 Grenage Dial Small Second – niepowtarzalne tarcze typu „Grenage”
Urban Jürgensen Reference 1142 Grenage Dial Small Second – niepowtarzalne tarcze typu „Grenage”
Urban Jürgensen to manufaktura zegarmistrzowska z Bienne. Jej korzenie sięgają XVIII wieku. Założyciel firmy - Urban Jürgensen, urodził się w 1776 roku w Kopenhadze jako syn zegarmistrza Jurgena Jürgensen. W wieku 20 lat pobierał nauki w zakresie szt ...
Omega z nową fabryką! Marka z dumą prezentuje fabrykę w szwajcarskim Bienne
Omega z nową fabryką! Marka z dumą prezentuje fabrykę w szwajcarskim Bienne
Drugiego listopada 2017 roku marka Omega uroczyście otworzyła podwoje swojej nowej fabryki. Premiera nowego obiektu ma dla słynącej z wdrażania innowacyjnych rozwiązań i jakości wykonania marki także znaczenie symboliczne – to początek kolejnego rozd ...
Magazyn Zegarki i Pasja NR 4 – już dostępny! Styczeń - Marzec 2018
Magazyn Zegarki i Pasja NR 4 – już dostępny! Styczeń - Marzec 2018
Pobierz Magazyn Zegarki i Pasja NR 4 Pierwszy kwartał 2018 roku, czyli okres na który przypada premiera czwartego numeru Magazynu Zegarki i Pasja, to z jednej strony okazja do podsumowania minionych dwunastu miesięcy, ale też doskonały moment do kreś ...

Tagi:

Magazyn ZIP NR 4

MAGAZYN ZIP NR 4

ZEGARKI I PASJA NA YOUTUBE

REKLAMA

ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU

Epos

REKLAMA

Glycine

REKLAMA

Partner KMIZ

PARTNER

Doxa

REKLAMA

Aerowatch

REKLAMA

Alpina

REKLAMA

Seiko SeikoSeiko

REKLAMA

Kalendarium ewolucji mechanizmów

Kalendarium ewolucji mechanizmów

Junghans

REKLAMA

Instagram

Zegarki i pasja na Instagramie

Nowości JUNGHANS 2015-2016
Nowości JUNGHANS 2015-2016
27.11.2015
Kamienie łożyskowe w zegarkach
Kamienie łożyskowe w zegarkach
04.12.2015

Podstrony producentów

Brand - Aerowatch
Brand - Alpina
Brand - Atlantic
Brand - Audemars Piguet
Brand - Aviator Swiss Made
Brand - Balticus
Brand - Bulova
Brand - Carl F. Bucherer
Brand - Certina
Brand - Chopard
Brand - Citizen
Brand - Czapek Geneve
Brand - Davosa
Brand - Doxa
Brand - Epos
Brand - Eterna
Brand - Frederique Constant
Brand - Glycine
Brand - Junghans
Brand - Longines
Brand - Maurice Lacroix
Brand - MeisterSinger
Brand - Montblanc
Brand - Movado
Brand - Omega
Brand - Orient
Brand - Oris
Brand - Polpora
Brand - Rado
Brand - Roamer
Brand - Schaumburg
Brand - Seiko
Brand - Steinhart
Brand - Tag Hauer
Brand - Tissot
Brand - Ulysse Nardin
Brand - Victorinox
Brand - Vostok Europe
Brand - Xicorr
Dołącz do naszego newslettera
i bądź zawsze na bieżąco